en-ONI-SHINO 5000K

11/06/2021

Tsukigata Nahiko Life Beauty Shino ONI "AKASHINO" Demon Shino 

"Product Size: height 9cm / width 13.3cm / depth 14cm