en- Seigan Yamane DEMON HAGI CHAWAN

13/04/2021
ONI HAHI DEMON Bowl Hagi ware Seigan Yamane DEMON HAGI 10 X 15 CM APROX.   Chawan tea cup ONI ★ Notched foot WARIKOUDAI DEMON
ONI HAHI DEMON Bowl Hagi ware Seigan Yamane DEMON HAGI 10 X 15 CM APROX. Chawan tea cup ONI ★ Notched foot WARIKOUDAI DEMON