Shotaro Hayashi signature "Bandai" Akashino tea bowl, co-box, double box 高さ10cm/幅14cm/奥行14cm 5000$

05.01.2023