Shotaro Hayashi signature "Bandai" Akashino tea bowl, co-box, double box  SOLD

01/05/2023
高さ10cm/幅14cm/奥行14cm 5000$
高さ10cm/幅14cm/奥行14cm 5000$