Shouraku Sasaki Akira "Etsudo Takahashi" Kuro raku Tea Bowl Self-fabric Box ■

13.12.2021