Sasaki Shouraku Utsushi of Shigure (Autumn shower)

17.05.2021