SASAKI SHOURAKU Kuro-raku Fuji tea bowl Utsushi Shigure (Autumn shower) chawan

12 x 9

280.00 €