Sasaki shouraku raku tea bowl chawan Kuro raku Silk Black BOWL SASAKI III 3TH

 8 x 12 cm intact


200.00 €