Shibuya Doroshi Hagi water finger DEISHI WARE POTTERY VASE ONI YAKI JAPAN

Shibuya Doroshi Hagi water finger DEISHI WARE POTTERY VASE ONI YAKI JAPAN

900.00 €