Shotaro Hayashi Shino bowl Luxury Chawan Tea Bowl Sublime


Shotaro Hayashi Shino bowl Luxury Chawan Tea Bowl Sublime Condition Size is approximately width 13.5cm, height about 9cm. Shotaro Hayashi Shino bowl boxes 志野・茶碗 共箱 絵志野

500.00 €