Takahashi Rakusai III (1898-1976) Takahashi Rakusai III (1898-1976) SAKE BOTTLE Shigaraki Ware + tea cups

Esaurito

Takahashi Rakusai III (1898-1976) Takahashi Rakusai III (1898-1976) SAKE BOTTLE Shigaraki Ware + tea cups

190,00 €

3 X 8 X 11 cm bottle

  • Takahashi Rakusai IV ★TR6735★【茶道具/茶碗】高橋楽斎作 / 信楽戌高台

Takahashi Rakusai IV ★2x Yunomi★ Shigaraki Ware 11 Takahashi Rakusai III (1898-1976) SAKE BOTTLE