Tsukigata Nahiko ONI-SHINO" demon Iga bowl Chawan exhibition tea cup iga mino

Tsukigata Nahiko " demon Iga bowl " about 12.2 cm 9.6cm

2,400.00 €