Kiyoharu Kato oribe chawan  

11.05.2021
Kiyoharu Kato 加藤清春 Narumi Hand Oribe  Height 9.3 cm	  Mouth diameter 12.4 cm	  Body diameter cm	Bottom diameter 6.3 cm
Kiyoharu Kato 加藤清春 Narumi Hand Oribe Height 9.3 cm Mouth diameter 12.4 cm Body diameter cm Bottom diameter 6.3 cm