Tadashi Yoshimoto Bizen Sake cup Sencha Tea master Kei Fujiwara

10.11.2021